Ông này là ai? (23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm