Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Ba Tuần 31 TN B – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (23)
XIN THƯƠNG CÁC LINH HỒN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa. Con yêu mến Chúa hết lòng. Con dâng lên Chúa tâm tình của người con Chúa còn sống trên đời. Giờ này, con cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Xin Chúa thương đưa họ về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Lạy Chúa, con nhớ lại lời cầu của người trộm lành là xin nhớ đến tôi. Một lời van xin tha thiết, đây là lời ước nguyện của người trộm lành xin với Chúa đã được như ý. Cơ hội đến chỉ một lần và anh đã tin tưởng vào Chúa. Chúa hứa ban nước thiên đàng cho anh. Đây là lúc biểu lộ tình thương. Chúa đã cứu được một người mà suốt đời lầm lỗi đưa về với Chúa ngay hôm nay. Chúa chỉ cần một tâm tình ăn năn sám hối thú nhận tội lỗi của mình cách thành thật nhất. Chúa tha thứ tất cả quá khứ cuộc đời không còn chấp tội ai. Chúa quên hết mọi lỗi lầm xúc phạm đến Chúa và lời khẩn cầu xin nhớ đến tôi được Chúa ban thưởng Nước Trời. Ngày cầu cho các linh hồn suốt tháng này, con nhớ đến tất cả các tín hữu đã qua đời, còn được thanh luyện ở chốn luyện hình. Chúa muốn con ý thức mỗi ngày sống, nhớ dâng việc lành phúc đức, hy sinh, hãm mình, để cầu nguyện cho các linh hồn, nhờ lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin cho mọi người tận dụng cơ hội Chúa ban để lập công đền tội và cầu cho các linh hồn. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.

2.11.2021
Vân Hiền