Suy niệm Chuỗi Mân Côi Năm Sự Sáng

 NĂM SỰ SÁNG

I.Hướng ý

Kính thưa chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm Chuỗi Mân Côi Năm sự Sáng, truyền thống thì chúng ta chỉ có 3 mùa: Mùa Vui, Mùa Thương và Mùa Mừng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt thêm mùa Sáng, nên chúng ta có suy niệm Năm sự Sáng. Năm sự Sáng này được lấy từ trong Kinh Thánh, những lời những ý bám sát vào Tin Mừng và những lời cầu xin cũng rất thiết thực.

Với tâm tình và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi gấm lại, hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng nhau suy niệm Năm Sự Sáng để xin Chúa cho mỗi người chúng ta được sáng lòng, sáng dạ, sáng tâm hồn và nhất là được sống như con cái sự sáng.

Thưa chị em, đọc và suy niệm kinh Mân Côi là chúng ta hát mừng Đức Maria, ca ngợi Thiên Chúa vì những kỳ công Người đã thực hiện nơi cuộc đời Đức Maria. Khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta cùng với Đức Maria ca ngợi và suy niệm các mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu mà tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Giờ đây chúng ta cùng xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng giúp chúng ta sốt sắng trong giờ này.
Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần

II. Suy niệm

Lạy Mẹ Maria, chúng con cùng với Mẹ suy niệm Năm sự Sáng này để cùng với Mẹ sống lại những lúc Chúa Giêsu-Con Mẹ chịu phép rửa tại sông Giođan, tại tiệc cưới Cana, trong hành trình rao giảng Tin Mừng, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con.
Hát : Ave Maria con dâng lời chào Mẹ

1. Thứ nhất ( Gẫm ): Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

2. Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“ Ngày thứ ba, có tiệc tại Cana miền Galilê, trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.”

Cảnh thiếu rượu có thể giải thích như hình bóng của cảnh thiếu vắng tình yêu của đôi vợ chồng. Đức Maria đã xin Chúa Giêsu can thiệp để các đôi vợ chồng đừng bao giờ thiếu vắng tình yêu đích thực-bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhờ đó họ được giải thoát khỏi hiểm nguy của phản bội, hiểu lầm, ly dị.

Lạy Chúa Giêsu, với chục kinh này chúng con cùng với Mẹ Maria xin cho các gia đình luôn sống yêu thương và quan tâm nhau.

3. Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, chúng ta xin được ơn hoán cải và đón nhận Tin mừng.

Chúng ta không chỉ xin riêng cho chúng ta mà còn cho tất cả những ai đang khao khát được biết Tin Mừng Chúa và đang tìm kiếm Nước Trời. Lạy Chúa Giêsu, Thân mẫu Ngài luôn theo Ngài trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Mẹ nhẹ nhàng chỉ đi cùng với những phụ nữ khác ở phía sau, Mẹ quan tâm, lắng nghe và âm thầm ghi nhớ trong lòng những điều Chúa dạy, Mẹ hiệp thông với Chúa trong sứ vụ. Xin Chúa qua sự phù trợ của Mẹ Mân Côi ban cho nhiều người được nhận biết Tin mừng Chúa.

4. Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“ Từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người ” 

Cuộc biến hình của Chúa Giêsu nhằm động lực thúc đẩy các tông đồ không chùn bước khi đương đầu với cuộc khổ nạn, vì phải trải qua đau khổ thập giá thì mới đạt tời phục sinh vinh hiển. Nhờ cuộc biến hình này, Chúa Giêsu đảm bảo cho chúng ta nếu tuyệt đối tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta sẽ không bị thất vọng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cùng với Mẹ xin cho chúng con biết lắng nghe và tin tưởng vào Chúa.

5. Thứ năm: ( Gẫm )Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, ta hãy xin  cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

III. Kết thúc

Lạy Mẹ Maria, chúng con thấy sáng hơn được một chút, mỗi ngày chúng con sẽ cố gắng sống sáng lên, sáng con mắt, sáng tâm hồn, sáng suy nghĩ của mình, để suy nghĩ rõ ràng, nói năng rõ ràng và hành động chính xác bước đi trong ánh sáng. Xin Mẹ giúp chúng con sống đúng là con cái của sự sáng. Amen.

14.10.2021
Ngân Hạ