Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 26/10/2021

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu