Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba Tuần Thánh – Ga 13:21-33.36-38

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,21-33.36-38)

 21Khi ấy Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến, Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. 22Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”. 25Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?”. 26Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!”. 28Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 31Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.  36Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?”. Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo”. 37Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”. 38Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được nỗi lòng của Đức Giêsu trước sự yếu đuối mỏng dòn của các môn đệ. Người rất đau buồn khi những môn đệ thân tín nhất lại phản bội và chối bỏ Người, còn những môn đệ khác cũng chạy trốn mỗi người một nơi. Đức Giêsu càng cảm thấy xót xa trước sự yếu đuối mỏng dòn của các môn đệ bao nhiêu thì lại càng yêu thương họ bấy nhiêu. Chúa đã tuyên bố với các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” và Người còn nói với Phêrô: “Thầy bảo cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần”.

Hôm nay, lúc này đây, Chúa Giêsu vẫn yêu thương mỗi người chúng ta. Người vẫn yêu thương ta đến cùng, mặc dù biết ta cứ vẫn lòng chai dạ đá giống như Giuđa Ítcariốt. Người cũng vẫn yêu thương ta dù biết ta đã bao lần chối bỏ Người y chang như Phêrô vì quá tự tin vào tình yêu và ỷ lại sức mạnh của mình, coi thường cuộc chiến thiêng liêng nên không biết mình ngã quỵ lúc nào.

Chúa Giêsu vẫn luôn yêu thương chúng ta, Người dùng nhiều phương cách để nhắc nhở mỗi người sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Đó có thể là lời khuyên răn nhắc nhở của những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; đó có thể là những bài giảng liên lỉ mỗi Chúa nhật trong các thánh lễ; hoặc đó cũng có thể là những biến cố, sự kiện xảy ra trong từng giây phút của ngày sống nơi mỗi người… Tất cả chính là những cảnh tỉnh mà Chúa đã dùng để nhắc nhở mỗi người chúng ta.

Hôm nay, thứ ba Tuần Thánh, qua trình thuật Tin mừng nói về sự kiện Giuđa phản bội Chúa, Giáo hội muốn nhắc cho chúng ta rằng: Chúng ta thuộc về “ánh sáng”, thuộc về sự thật, chứ không thuộc về “đêm”, không thuộc về gian tà, giả dối. Vì thế, mỗi người được mời gọi biết tránh xa “đêm tối”, vì đêm tối dẫn đến diệt vong. Và trong tình yêu viên mãn, sự bao dung, ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho tất cả những ai biết hướng lòng về với trời cao, hướng về “ánh sáng”, biết khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác thánh giá với Người.

Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn có được sự bình tâm, để lắng nghe tiếng Chúa, biết thức tỉnh cuộc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhận ra thân phận yếu đuối mỏng dòn của kiếp người để chúng con biết hiệp thông chân thành với Chúa, lắng nghe Lời Chúa, hiểu ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa, hầu luôn đón nhận ơn trợ lực Chúa ban, giúp chúng con vượt thắng những đam mê tội lỗi mà trung thành với Chúa luôn mãi. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường