Thơ: Các Thiên Thần Hộ Thủ 2/10

Thơ
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Thiên Thần Bản Mệnh từ trời
Xuống làm “Vệ sĩ” cho đời phàm nhân
Cận kề chăm sóc người trần
Thiên Thần túc trực ân cần bảo ban
Được Chúa sai xuống trần gian
Là Đấng phù hộ chứa chan ân tình
Thiên Thần Hộ Thủ giữ mình
Ngày đêm che chở giữ gìn ân ban
Khi con gặp cảnh gian nan
Ban cho được phúc bình an trong đời
Khi con đau khổ rã rời
Thiên Thần hộ mệnh ban lời ủi an
Trên đời cám dỗ tràn lan
Có Ngài bên cạnh Đấng ban an bình
Bao nhiêu cạm bẫy quanh mình
Ngài luôn hiện diện giữ gìn đỡ nâng
Truân chuyên gian khó trên trần
Thiên Thần Bản mệnh ân cần ngay bên
Người thân dầu có lãng quên
Nhưng Ngài vẫn có ở trên cõi đời
Khi con sa ngã chơi vơi
Mất đi phương hướng Ngài ơi thương tình
Giúp con thức tỉnh chính mình
Vượt qua cạm bẫy đang rình rập con
Xác thân sức lực hao mòn
Ngài ban sức mạnh giúp con vững lòng
 Tâm con đã mất cậy trông
Được Ngài vực dậy trong vòng yêu thương
Con nay vấp ngã chán chường
Ngài luôn hướng dẫn chỉ đường con đi
Cuộc đời bao nỗi hiểm nguy
Có Ngài nâng đỡ sợ gì con ơi
Đến khi phút cuối cuộc đời
Giúp con về tới quê trời phúc vinh
Thiên Thần Hộ Thủ giữ mình
Con xin ca ngợi trọn tình tri ân.

                                                                                                                          Cát Bụi