Suy Niệm Thứ Ba, 20-12 Bát Nhật Trước Giáng Sinh (Lc 1:26-38)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Tin mừng mở ra với khuôn mặt Mẹ Maria – một “Đấng đầy ân sủng và được Chúa ở cùng”. Chỉ với lời chào đơn giản ấy thôi, đủ để biết rằng Mẹ thực sự đã được Chúa chọn, được Chúa chọn cũng là vì Mẹ đã đáp lời xin vâng.

Mẹ chọn Chúa khi tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho Ngài. Mẹ chọn Chúa khi luôn mong đợi để được lắng nghe tiếng Chúa. Mẹ chọn Chúa khi luôn biết nhẫn nại ấp ủ ý Chúa trong cuộc đời của mình. Thế mới hiểu tại sao Mẹ được gọi là Đấng đầy ân sủng. Ân sủng ở đây là gì nếu như không phải tình yêu của một Vị Thiên Chúa luôn được đong đầy trong trái tim và khối óc của Mẹ. Tình yêu ấy rồi đây sẽ trở nên Ngôi Lời, trở nên nhục thể mà Mẹ sẽ phải phân định để đón nhận hay chối từ.

Khi sứ thần nói: “Chúa ở cùng bà”, có lẽ chính lời này đã làm Mẹ bối rối đến hoảng hốt. Bởi lẽ, là một người luôn sống trong môi trường Thánh kinh thì làm sao Mẹ có thể quên được những lời tương tự ấy, khi mà Thiên Chúa cũng đã từng nói với các tổ phụ và ngôn sứ: “Ta ở cùng ngươi”. “Ta ở cùng ngươi” là một lời chúc phúc có kèm theo một sứ vụ mà sứ vụ ấy luôn vượt quá giới hạn tự nhiên của con người. Nghĩ như thế thì làm sao mà Mẹ không hoảng hốt, không bối rối cho được! Thế nên “lời chào ấy có nghĩa gì”, không phải là mẹ không hiểu, nhưng đúng hơn là lời chào như thế có sứ vụ gì?! Như vậy với Mẹ, sự chọn lựa khởi đi từ sự phân định, sự phân định khởi đi từ ý Chúa, mà ý Chúa sẽ sáng lên trong tâm hồn của những ai luôn biết quan tâm đến Lời Ngài.

Khi sứ thần tỏ lộ cho biết sứ vụ ấy là gì, thì trong tâm trí Mẹ lại diễn ra một sự phân định để chọn lựa. Rồi khi Mẹ hỏi: “Việc ấy xảy ra thế nào?”, tuy là câu hỏi nhưng có kèm theo một hàm ý chấp nhận. Vì nếu không nhận thì mẹ đã không hỏi cách thực hiện. Câu hỏi ấy cũng để minh chứng Mẹ của chúng ta không đón nhận ý Chúa một cách hời hợt cho qua chuyện, nhưng Mẹ đã đưa ra quyết định thật nghiêm túc. Mẹ đón nhận vì Mẹ biết rằng đó là thánh ý Thiên Chúa. Trước mẹ, sau mẹ và ngay cả cho đến thời đại khoa học tiến bộ như bây giờ chưa ai có thể làm cho người nữ có thai mà không cần đến sự cộng tác của người nam. Theo suy luận đó thì những lời sứ thần vừa nói, thật là chuyện không tưởng. Mà nếu nhắm đến hiệu quả của công việc thì chắc chắn Mẹ sẽ không nhận lời. Ấy thế mà Mẹ vẫn can đảm thưa: “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Chính vì lời chấp nhận tuyệt vời ấy mà Thiên Chúa Cứu Độ sẽ được sinh ra cho con người. Những ngày cận kề mừng Chúa Giáng Sinh, lòng chúng ta có háo hức và mong chờ Chúa đến hay không? Chúng ta có chuẩn bị hang đá lòng như cung lòng của Mẹ Maria để cho Chúa ngự vào hay chưa?

Lạy Chúa, nhờ biến cố truyền tin mà Ngôi Hai đã trở nên xác phàm, để sinh hạ cho nhân loại. Xin giúp chúng con luôn biết canh tân, sửa đổi đời sống mỗi ngày để xứng đáng mừng lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới. Xin Chúa ở lại trong chúng con để mỗi người cũng biết mang Chúa đến cho mọi người. Đó là sứ vụ quan trọng nhất của chúng con. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường