Suy Niệm Thứ Năm 22-12 Bát Nhật trước Giáng Sinh (Lc 1:46-56)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,46-56)

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời”.56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại lời tạ ơn của Đức Maria. Sau lời khen ngợi khen của bà Elisabet, Đức Maria, với tâm hồn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì được Thiên Chúa đoái thương, liền cất tiếng chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta thấy lời tạ ơn mà Đức Maria đã cất lên không chỉ dừng lại ở những ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria nhưng còn là ơn phúc trải dài suốt lịch sử tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Từ xưa đến nay và mãi tới muôn đời, hễ ai biết khiêm tốn tin tưởng và nương nhờ nơi Thiên Chúa thì Ngài sẽ bênh vực che chở. Còn những ai kiêu căng ỷ vào khả năng của mình hay cậy vào những thứ mình đang có thì Thiên Chúa sẽ hạ bệ.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi theo gương Đức Maria hát lời tạ ơn Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Thế nhưng để có thể hát lời tạ ơn như Đức Maria, mỗi người chúng ta cần phải biết nhìn lại đời sống của mình một cách khiêm tốn để có thể nhận ra những ơn lành Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên chúng ta.

Xin Chúa và Đức Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn biết khiêm tốn nhìn lại từng giây phút trong đời sống của mình để nhận ra những ơn lành mà Chúa đã ban trên chúng con, để nhờ đó chúng con có thể hợp cùng với Đức Maria hát lên những lời tạ ơn Chúa. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường