Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU SAU CN XVIII THƯỜNG NIÊN
 NGÀY 06/8/2021

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,2-10)

Một hôm, Đức Giê-su đưa các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

  SUY NIỆM

Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy “Chúa biến hình hay còn gọi là Chúa hiển dung”. Trong lúc Chúa biến hình, có sự xuất hiện ông Môsê và ông Êlia. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ hết sức kinh ngạc. Các ông cũng không thể hiểu nổi hình ảnh của Chúa Giêsu lúc này như thế nào nhưng các ông chỉ muốn được ở lại với Chúa Giêsu.

Qua việc Chúa Giêsu biến hình, Chúa muốn mặc khải cho các tông đồ thấy được thần tính của Chúa; và bên cạnh đó, Chúa còn muốn củng cố niềm tin cho các ông vững tin vào Chúa.

Cho dù các tông đồ muốn được ở lại mãi trên núi với Chúa, nhưng Chúa đã mời gọi các ông xuống núi để trở về với cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, so với những ngày khác, có lẽ từ hôm nay, các tông đồ “ý thức” là các ông cũng cần được biến đổi cuộc đời của mình trở nên giống như Chúa Giêsu.

Còn chúng ta, mỗi ngày chúng ta có cần được “biến đổi đời sống” để trở nên giống Chúa hay không? Chúng ta “biến đổi đời sống” như thế nào?

Đó là chúng ta thực hiện theo Lời Chúa dạy, cụ thể, mỗi ngày sống mình quyết tâm không làm điều xấu, không phạm tội cho dù đó là một tội nhẹ. Chúng ta quyết tâm từ việc nhỏ trước, chẳng hạn, đừng nói xấu nhau, thay vào đó nói tốt cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con luôn ý thức chúng con cần được biến đổi mỗi ngày để được trở nên giống Chúa. Cụ thể nhất là đừng để chúng con phạm tội với Chúa và xúc phạm đến anh chị em chúng con. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường