Tình Muôn Thuở – Phương Na

TÌNH MUÔN THUỞ Bằng tình yêu muôn thuở Ngài đã chọn gọi con Tuy con chẳng đáng gì Trước mặt Ngài con chẳng là chi Nhưng tình Ngài vạn kỷ…

Đáp Tiếng Gọi Mời – Phương Na

ĐÁP TIẾNG GỌI MỜI Chia tay dưới tháp chuông chiều Anh theo tiếng gọi tình yêu của Ngài Anh đi nắng nhẹ bước dài Còn em đứng lại đọc vài…

Cầu cho linh hồn Phêrô – Cha em M. NQ. Trương Ái Hua