Thơ – Chúa cười…con an tâm

          CHÚA CƯỜI

Nụ cười, Chúa rất thân thương.
Nụ cười, Chúa rất vấn vương trong lòng.
Nụ cười, Chúa mãi đợi mong.
Nụ cười, Chúa thật ấm lòng từ đây.
Nụ cười, tươi tắn, vui say.
Nụ cười, nhìn thấy, mỗi ngày, con ngoan.
Nụ cười, giúp kẻ, cơ hàn.
Nụ cười, khuyên kẻ, lầm than quay về.
Nụ cười, giúp kẻ, si mê.
Nụ cười, khi thấy con về nhà Cha.
Chúa cười, ôi quá mặn mà.
Con cảm tạ Chúa là Cha nhân từ.

Kim Sang – Sưu tầm