Thơ – Thứ sáu tuần thánh

“Chúng khoác cho Người một tấm áo vải điều,
và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người.”
(Mc 15, 17)

ĐẦU ĐỘI MŨ GAI

Trên đầu Chúa đội mũ gai,
Chính vì tội ác, trái sai loài người.
Thế nhân chẳng sống cuộc đời,
Toàn chân thiện mỹ như Lời Chúa răn.
Suốt đời ưa thích tối tăm,
Chạy theo ma quỷ, bao năm sai lầm.
Để cho dục vọng giam cầm,
Khiến cho tâm trí dập bầm dối gian.
Thế nên hành động bạo tàn,
Bằng bao sự ác, dã man hại người.
Vậy là đánh mất cuộc đời,
Chẳng còn phẩm giá một người thiện chân.
Đây là cách thế kết thành,
Mũ gai Chúa đội, bất nhân cho Ngài.
Ước mong nhân thế sửa sai,
Hầu Ngài không đội mũ gai cực hình.

“Nhưng một người lính lấy giáo đâu vào cạnh sườn Người.
Tức thì máu cùng nước chảy ra. ”

(Ga 18, 34)

ĐÂM THÂU CẠNH SƯỜN

Cạnh sườn Chúa bị đâm thâu,
Giúp con thấy được chiều sâu chữ TÌNH.
Vì tình Chúa đã hi sinh,
Để cho mũi giáo đâm tim của mình.
Khai thông mạch suối ân tình.
Dạt dào đổ xuống thọ sinh muôn loài.
Chẳng ai còn gặp họa tai,
Do bao tội ác trái sai gian tà.
Từ nay gặp Chúa là Cha,
Cùng bao người thế như là đệ huynh.
Vũ hoàn sạch bóng chiến chinh,
Muôn loài vui hưởng hòa bình tình thương.
Chính nhờ tình mến khơi nguồn,
Từ nơi Thánh Tâm đổ tuôn dồi dào.
Cuối đời tất cả được vào,
Đồng bào dự tiệc với bao người lành.

“Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu
cho tất cả những ai tùng phục Người.”

(Hr 4, 9)

HAI NÉT DỌC NGANG

Chữ YÊU hai nét dọc ngang,
Viết bằng mực máu tuôn tràn từ tim.
Nói lên tất cả mối tình,
Của Thầy Chí Thánh hiến mình vì yêu.
Bởi đây đích thực mục tiêu,
Suốt đời Ngài sống đâu liều bỏ qua.
Tình Ngài mạch suối tuôn ra,
Biết bao ân phúc cho ta, cho đời.
Và Ngài mong ước mọi người,
Siêng năng đón nhận cho đời phong nhiêu.
Cành nho hoa quả thật nhiều,
Công bình bác ái lắm điều bình an.
Để rồi con biết trao ban,
Bản thân cuộc sống cho ngàn thế nhân.
Mọi người từ giã cõi trần,
Cùng nhau họp mặt trong thành thiên cung.

“Khi đến nơi gọi là đồi sọ họ đóng đinh Người vào thập giá
cùng lúc với hai tên gian phi.”

(Lc 23, 33)

CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH

Tay chân Chúa chịu đóng đinh,
Vào cây thập giá khổ hình đau thương.
Bởi vì nhân thế sai đường,
Chạy theo tội ác, ghen tương hận thù.
Đây là những đám mây mù,
Phủ che tâm trí cầm tù lương tri.
Thiện chân chẳng đáng là chi,
Thế nên không chịu thực thi nhân từ.
Cuộc đời đầy dẫy thói hư,
Với bao sự ác đầy dư gian tà.
Chối từ Thiên Chúa là cha,
Cùng bao kẻ khác chẳng là đệ huynh.
Đây là như những cái đinh,
Đóng tay chân Chúa muôn nghìn khổ đau.
Thế nhân đánh mất đời sau,
Chẳng vào thiên quốc, khổ đau muôn đời.

Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Thứ Sáu Tuần Thánh (02/04/2021)
Hai Tê Miệt Vườn

Lucia Hồng Lan – Sưu tầm