Thơ – Thứ năm tuần thánh

“Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian
và Người yêu thương họ đến cùng.”

(Ga 13, 1)

ĐỂ LẠI MÓN QUÀ

Ra đi để lại món quà,
Là Mình Máu Thánh cho ta hưởng dùng.
Đây là hành động cuối cùng,
Nói lên tình mến thủy chung của Ngài.
Tình Ngài chẳng có tàn phai,
Nhưng luôn tồn tại mãi hoài thiên thu.
Lòng Ngài chan chứa nhân từ,
Để yêu nhân loại chẳng trừ một ai.
Mọi người có một tương lai,
Chứa chan chân thiện, ngày mai huy hoàng.
Chính nhờ tất cả trao ban,
Điều lành việc tốt cho ngàn thọ sinh.
Bởi nhờ đón nhận Máu Mình,
Giêsu ban tặng vì tình mến thương.
Mọi người về cõi thiên đường,
Muôn đời vui sống luôn thường bên Cha.

 

“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.
Đây là Máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người”
(Mc 14, 22-24)

NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ

Ở trong hình bánh hữu hình,
Đức tin khẳng định là Mình Chúa đây.
Trở nên Thần Lực chứa đầy,
Tình thương, sự sống của Thầy Giêsu.
Ngài là Thiên Chúa nhân từ,
Yêu thương nhân thế chẳng trừ loại ai.
Tình Ngài đâu có tàn phai,
Vẫn luôn tồn tại mãi hoài muôn năm.
Loài người thoát cảnh tối tăm,
Chẳng còn tội ác, bao năm đọa đày.
Cuộc đời nhân thế đổi thay,
Trở nên chân thiện đẹp thay mọi đàng.
Để rồi biết sống hiên ngang,
Theo đường chân lý, vững vàng cậy tin.
Bởi nhờ ăn Bánh Trường Sinh,
Là Mình Máu Thánh Thần Linh vĩnh hằng.

 

“Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Minh Thầy…
Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy… ”

(Mt 26, 26-28)

MÌNH MÁU CỦA CHÚA

Mình Máu của Chúa giúp ta,
Được luôn sống mãi sâu xa ân tình.
Nhờ Ngài ta biết quên mình,
Để rồi kiến tạo mối tình bao la.
Trước tiên với Chúa là Cha,
Sau cùng nhân thế như là đệ huynh.
Tình yêu tràn ngập con tim,
Trở thành nhựa sống trổ sinh hoa màu.
Muôn loài sạch hết khổ đau,
Vết thương thù oán được mau chữa lành.
Ngõ hầu tích cực góp phần,
Làm cho Nước Chúa lan dần khắp nơi.
Tư nay cuộc sống mọi người,
Bình an thiện hảo rạng ngời mến thương.
Dắt nhau về chốn Thiên Đường,
Sau khi sống trọn con đường yêu thương.

 

“Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì ở lại trong Tôi
và Tôi ở lại trong người ấy.”
(Ga 6, 56)

NHẬN LÃNH MÁU MÌNH

Chính nhờ lãnh nhận Máu Mình,
Của Thầy chí thánh vì tình hiến trao.
Đời con sẽ được thanh cao,
Chẳng còn tội ác, hết bao gian tà.
Từ nay biết sống sâu xa,
Mối tình với Chúa cùng bao người đời.
Và con trở lại làm người,
Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân.
Bởi nhờ luôn biết thực hành,
Giới răn đức ái chân thành thiết tha.
Đời con đẹp tựa muôn hao,
Tòa lan hương sắc đậm đà mến thương.
Giúp người đang bị lạc đường,
Trở về chính lộ, khỏi vương tội tình.
Nhờ con lãnh nhận Máu Mình,
Của Thầy chí thánh trọn tình hiến trao.

Chúa Giêsu lập nhiệm tích Thánh Thể
Thứ Năm Tuần Thánh (01/04/2021)
Hai Tê Miệt Vườn

Lucia Hồng Lan – sưu tầm