Truyền giáo như đối thoại ngôn sứ

MỘT THẦN HỌC TRUYỀN GIÁO CHO HÔM NAY (PHẦN IV) TRUYỀN GIÁO NHƯ ĐỐI THOẠI NGÔN SỨ Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD và Roger P. Schroder, SVD Chuyển ngữ:…

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ Giê-ru-sa-lem, Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su 2021 L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. Mục lục Chúa Giê-su…

Chân phước Carlo Acutis – Linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0

CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS, LINH ĐẠO NÊN THÁNH DỄ DÀNG CHO NGƯỜI TRẺ THỜI 4.0, VÀ 5.0 SẮP TỚI Sr. Têrêsa Lê Thị Ngọc Lễ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm  Mục…

Bóng mát mùa cô Vy

Giữa những mệt mỏi mùa Cô Vy (Covid), ta đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Từ chuyện đồng tiền bát gạo đến giả thật…

Đặc sủng dòng tu – Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, CSF

ĐẶC SỦNG DÒNG TU Mục lục I. ĐẶC SỦNG NÓI CHUNG 1. Đặc sủng là gì? 2. Đặc sủng của đời sống Thánh hiến II. ĐẶC SỦNG DÒNG TU 1.…

Đồng hành giúp người trẻ phát triển nhân cách trong thực trạng các vấn đề xã hội Việt Nam hôm nay

ĐỒNG HÀNH GIÚP NGƯỜI TRẺ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TRONG THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY NHƯ LÀ MỘT THÁCH ĐỐ TRONG VIỆC GIÁO DỤC…

Từ Loan báo Phúc Âm đến truyền giáo và tân Phúc âm hóa

TỪ LOAN BÁO PHÚC ÂM ĐẾN TRUYỀN GIÁO VÀ TÂN PHÚC ÂM HÓA Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng Mục lục 1. Dẫn nhập 2. Nhìn chung về ý nghĩa, giá…

Đặc Sủng và Hồng Ân: Hoa trái của Thánh Thần

Đặc Sủng và Hồng Ân: Hoa trái của Thánh Thần Bình Hòa, OP. https://catechesis.net/ THẦN HỌC VỀ ĐOÀN SỦNG DỰA THEO KINH THÁNH VÀ CÁC VĂN KIỆN GẦN ĐÂY CỦA…

Hôn nhân của Ngôn sứ Hô-sê và bà Gô-me: Biểu tượng của tương quan giữa Đức Chúa và dân Ít-ra-en

HÔN NHÂN CỦA NGÔN SỨ HÔ-SÊ VÀ BÀ GÔ-ME: BIỂU TƯỢNG CỦA TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỨC CHÚA VÀ DÂN ÍT-RA-EN (Phân tích bản văn Hs 2,4-25) Giuse Tuân Vũ Chí Thành,…

Đào tạo các linh mục: Một sự kết hợp giữa sức mạnh và lòng thương xót

ĐÀO TẠO CÁC LINH MỤC: MỘT SỰ KẾT HỢP GIỮA SỨC MẠNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT Chuyển ngữ: Lm. Giuse Phạm Văn Trọng Từ: catholicmedia.org (11.5.2021) WHĐ (19.5.2021) – Vatican News tiếp…