Tập sinh năm II – Lớp Anrê Phú Yên

TẬP SINH NĂM II (2020 – 2021)

LỚP 34 – ANRÊ PHÚ YÊN

Bổn Mạng 26.07

“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3)

 

Gia nhập Thanh Tuyển viện            :                  01.10.2016

Gia nhập Tiền Tập viện                    :                 01.10.2017

Gia nhập Tập viện                             :                 24.08.2019

Thực tập tông đồ tại các họ đạo    :                 03.09.2020

Trở về chuẩn bị khấn lần đầu         :                 12.04.2021

 

 

 

Ban Huấn Luyện

  10 M. Phú Yên Nguyễn Thị Phương Thảo 28.09.1999 Vĩnh Hiệp Bạc Liêu
  11 M. Phú Yên Nguyễn Thị Diễm Trinh 24.12.1999 Vĩnh Hiệp  Bạc Liêu