Tập sinh năm II – Lớp Anrê Phú Yên

TẬP SINH NĂM II (2020 – 2021)

LỚP 34 – ANRÊ PHÚ YÊN

Bổn Mạng 26.07

“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3)

 

Gia nhập Thanh Tuyển viện            :                  01.10.2016

Gia nhập Tiền Tập viện                    :                 01.10.2017

Gia nhập Tập viện                             :                 24.08.2019

Thực tập tông đồ tại các họ đạo    :                 03.09.2020

Trở về chuẩn bị khấn lần đầu         :                 12.04.2021

 

         

 

STT TÊN THÁNH          HỌ VÀ TÊN SINH NHẬT    HỌ ĐẠO     TỈNH
   1 M. Phú Yên Phạm Hoàng Kim Ân 19.04.1986 Hoà Ninh Lâm Đồng
   2 M. Phú Yên Ka Luyk 09.09.1990 B’Dơr Lâm Đồng
   3 M. Phú Yên Nguyễn Mỹ Xuyên 27.06.1994 Vĩnh Hiệp  Bạc Liêu
   4 M. Phú Yên Quách Thị Tím 27.07.1997 Ba Rinh Sóc Trăng
   5 M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khánh 27.10.1998 Vị Tín Hậu Giang
   6 M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khanh 27.10.1998 Vị Tín Hậu Giang
   7 M. Phú Yên Mai Thị Thuý An 18.11.1998 Kinh Đức Bà Hậu Giang
   8 M. Phú Yên Vũ Thị Hồng Quyên 20.02.1999 Trung Hải Sóc Trăng
   9 M. Phú Yên Danh Thị Mỹ Tuyền 22.04.1999 Kinh Đức Bà  Hậu Giang
  10 M. Phú Yên Nguyễn Thị Phương Thảo 28.09.1999 Vĩnh Hiệp Bạc Liêu
  11 M. Phú Yên Nguyễn Thị Diễm Trinh 24.12.1999 Vĩnh Hiệp  Bạc Liêu