Giáo xứ Tân Trang: Bữa ăn yêu thương

TGPSG– “Chính anh em hãy cho họ ăn”.

Sống và thực hành Lời Chúa dạy, Lm chánh xứ Tân Trang – Giuse Đinh Văn Thọ – đã mời gọi cộng đoàn Giáo xứ chia sẻ “Bữa ăn yêu thương” cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ. Bắt đầu từ ngày 19-6-2021 vào lúc 10g mỗi ngày.

Ngoài 380 phần ăn mỗi ngày, thình thoảng giáo xứ còn chia sẻ thêm một hộp khẩu trang, một bao gạo 5kg hoặc một thùng mì gói.

Khi giáo xứ thực hiện “Bữa ăn yêu thương” được tròn 20 ngày thì có lệnh “giãn cách theo chỉ thị 16” nên Lm Chánh xứ Giuse đã phải tạm ngưng chương trình cho đến khi có lệnh mới. Tuy nhiên, với sự gợi ý và hỗ trợ của chính quyền địa phương, Giáo xứ vẫn tiếp tục thực hiện “Bữa ăn yêu thương” tới các hộ chung cư bị giãn cách, phục vụ bữa ăn cho các nhân viên trực chốt và những hộ nghèo, đơn chiếc hoặc tàn tật…

Qua video này, Lm chánh xứ Giuse muốn gửi lời cảm ơn và nguyện Chúa ban phúc lành cho các vị ân nhân xa gần, các Hội đoàn và các anh chị đã chung tay với ngài thực hiện “Bữa ăn yêu thương”.

W.TGPSG