Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên (23/10/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu