Thơ: Nỗi lòng Giêsu – NN Trúc Ly

NỖI LÒNG GIÊ-SU
 
Giê-su lặng lẽ đợi chờ
Con dân của Chúa bây giờ nơi đâu
Sao con để Chúa chờ lâu
Nhà chầu cô quạnh đèn dầu hắt hiu

Bởi do co-vid nhiễm nhiều
Lòng thương xót Chúa thương yêu mỗi người
Nhân gian tìm lại tiếng cười
Có Chúa bên cạnh con người bình an

Co-vid biến thể lây lan
Nỗi lòng của Chúa ngập tràn thương yêu
Nhân loại lo lắng đủ điều
Yên tâm có Chúa dắt dìu ủi an

Tình Yêu Ân sủng chứa chan
Giê-su nguồn suối bình an cho đời
Dầu cơn đại dịch tả tơi
Nỗi lòng của Chúa không rời đoàn con

Mong sao đại dịch không còn
Lòng tin dân Chúa sắt son vững bền
Người người cất bước lên đền
Đến bên Thánh Thể đáp đền hồng ân.

18/12/021
NN. Trúc Ly