Thơ Phúc Âm Mt 14, 22-33. Đức Giêsu đi trên mặt nước. Vân Hiền

THƠ PHÚC ÂM Mt 14, 22-33
ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

Chúa đi lên núi nguyện cầu
Tối đến ở đó đêm thâu một mình
Thuyền các môn đệ dập dình
Sóng đánh ngược gió thấy hình ai đây

Canh tư Chúa đến đường này
Đi trên mặt biển như bay nhẹ nhàng
Các ông hoảng hốt kinh hoàng
Bảo nhau ma đấy lại càng la lên

Có Thầy hiện diện ngay bên
Yên tâm đừng sợ hãi trên thuyền này
Phêrô nói: nếu là Thầy
Thì cho con bước đi ngay vững vàng

Chúa bảo cứ đến sẵn sàng
Gió thổi đâu phải dễ dàng mà đi
Sắp chìm ông mới hoài nghi
Xin cứu con với, còn gì trông mong

Chúa liền nắm lấy tay ông
Tông đồ thân tín sao không tin Thầy
Lên thuyền thì gió lặng ngay
Mọi người bái lạy người Thầy quyền năng.

18.11.2021
  Vân Hiền