Vè Covid

VÈ CÔVID

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Côvid
Ở tít bên Tàu
Mi nhào về đây
Mi gây chết chóc
Kẻ khóc người rầu
U sầu lo lắng
Giọt bắn i – ti
Dính thì bắt đi
Cách ly phong toả
Trẻ nhỏ người già
Đều là nạn nhân
Người gần như xa
Chết là hoả táng


Mới sáng còn đây
Phút giây vĩnh biệt
Nói thiệt sợ luôn
Tin buồn ập đến
Yêu mến rồi xong

Chờ mong tro cốt
Xin đốt nén hương
Mến thương nuối tiếc
Chỉ biết cầu kinh

Nguyện xin Chúa thương
Thiên đường Chúa thưởng
Về hưởng Nước Trời
Gọi mời người sống
Hãy sống thành tâm
Chuyên chăm cầu nguyện
Việc thiện hằng ngày
Hăng say giúp đỡ
Bỏ lỡ uổng đi
Thực thi bác ái
Trai gái trẻ già
Nhận quà từ thiện
Thiện nguyện tuyến đầu
Nguyện cầu bình an
Chúa ban ân phúc
Kính chúc mọi người
Tươi cười vui vẻ
Sống khoẻ yên vui
Đẩy lùi cô-vid.

Cát Bụi