Đàng Thánh Giá (Theo thánh Matthêu)

THEO THÁNH MATTHEU (Marcel Bories)

Lời Mở Đầu:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn hướng lòng theo Chúa tiến về Canve. Chúng con muốn tưởng nghĩ đến nỗi thống khổ và cái chết của Chúa để hiểu rõ hơn tình Chúa đã yêu thương chúng con thế nào, và để giúp chúng con tránh xa tội lỗi, gạt bỏ tất cả những gì làm chúng con lìa xa Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đường khổ nạn này. Xin Mẹ nhắc nhở chúng con những điều Mẹ đã thấy, đã nghe, những đau khổ mà chính Mẹ đã phải chịu.

Xin Mẹ ghi sâu trong lòng chúng con những nỗi thống khổ của con Mẹ, để giúp chúng con yêu mến ngài hơn, để chúng con dâng hiến đời chúng con cho Ngài và để chúng con được dự phần vào sự Phục sinh của Ngài. Amen.

Chặng thứ nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ

Tiên tri Isaia đã viết: “Chính vì tội lỗi chúng ta mà Ngài đã bị kết án tử” (Is 53,8)

Suy Niệm:

Vâng, Chúa đã chịu kết án tử vì chúng con. Dẫu thế, các quan toà không cất nỗi mạng sống của Chúa, mà do chính Chúa hoàn toàn tự do dâng hiến cho Cha. Chúa đã đến trong thế gian để dâng hiến mình làm hy tế.

Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng cuộc sống của chúng con, một khi được kết hiệp với cuộc sống của Chúa cũng sẽ trở thành hy tế dâng tiến Chúa Cha, xin cho chúng con sức mạnh can đảm đón nhận và dâng hiến tất cả những hy sinh của cuộc đời. Xin giúp chúng con vững tâm trung thành bước theo Chúa đến cùng trên đường thập giá.

Chặng thứ 2: CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Tiên tri Isaia nói: “Chúng ta tưởng rằng Thiên Chúa hành phạt Ngài. Thực ra, Ngài đã gánh nhận những nỗi thống khổ của chúng ta” (Is 53, 2-4)

Suy Niệm:

Chúa đã âm thầm nhận chịu mọi sĩ nhục, mọi cực hình. Chúa đã đón nhận thập giá trên vai trầy trụa rướm máu, với trọn vẹn yêu thương, vì Chúa nhận ra trong thập giá đó gánh nặng mà Chúa Cha muốn trao cho Ngài. Và Chúa đã quảng đại đón nhận để dạy chúng ta cũng biết noi gương Ngài như thế.

Xin giúp chúng con biết sẵn lòng đón nhận thập giá của mình hằng ngày, đón nhận thập giá như chúng con đã từng rất phấn khởi đón nhận những ân ban của Chúa, những tặng phẩm cũng như những niềm vui, những thành công trong cuộc sống. Xin Chúa thêm nghị lực cho chúng con.

Chặng thứ 3: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN NHẤT

Chúa Giêsu ngã sấp mặt xuống đất. Ngài lập lại lời cầu của buổi tối hôm trước: “Cha ơi! Nếu được, xin cất chén này khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo Ý Cha” (Mt 26, 39).

Trong cơn thử thách đau khổ, chúng ta rất dễ bị nản lòng. Bởi thế hôm nay Chúa Giêsu nói lại với chúng ta lời này: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì lanh lẹ còn xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26, 41)

Suy Niệm:

Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất gợi cho chúng con nhớ đến những lần chúng con vấp ngã. Chúa ngã xuống trên đường thập giá vì Chúa gánh vác muôn vàn tội lỗi của nhân loại. Nhưng Chúa đã chỗi dậy ngay để chuyển thông cho chúng con sức mạnh, giúp chúng con chỗi dậy mỗi khi vấp ngã.

Mỗi khi chúng con vấp phạm đến Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận mình yếu đuối và xin cho chúng con can đảm tiếp tục bước tới. Xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi mọi tội lỗi và tăng sức mạnh tình yêu của chúng con dâng Chua.

Chặng thứ 4: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Một lần kia có người báo cho Chúa Giêsu: “Mẹ Thầy và các anh em Thầy muốn gặp Thầy”. Chúa Giêsu chỉ tay về các môn đệ Ngài và nói: “Đây là Mẹ Ta và các anh em Ta. Vì ai thi hành ý muốn của Chúa Cha, người đó là anh chị em của Ta, là Mẹ Ta” (Mt 12, 47-50)

Suy Niệm:

Lạy Chúa, xin cho chúng con kết hiệp mật thiết trong cuộc gặp gỡ giữa Mẹ và Chúa. Chúa và Mẹ đã trao đổi những cái nhìn khích lệ nhau chấp nhận đau khổ, chấp nhận tự hiến. Và khích lệ nhau can đảm thực thi Thánh Ý Chúa Cha.

Xin cho chúng con những cái nhìn đó của Chúa và Mẹ, để ánh nhìn của chúng con cũng sẽ đem lại cho người khác một sự cảm thông vui tươi và một sức mạnh vươn lên, và để giúp chúng con quyết tâm đón nhận đau khổ, quyết tâm tự hiến và can đảm thực thi mọi điều Chúa muốn.

Chặng thứ 5: SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

Quân lính điệu Chúa Giêsu ra khỏi thành. Họ gặp một người quê quán ở Xyren tên là Simon. Họ bắt ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu (Mt 27, 22). Và chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ? Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình và theo Thầy” (Mt 16, 24)

Suy Niệm:

Chúa đã không muốn vác Thập giá một mình, nhưng Ngài muốn chia sẻ cho chúng con hầu đem lại phần rỗi cho chúng con. Thông thường thì ân huệ chúng con rất dễ đón nhận nhưng thập giá thì rất khó, đa phần là do sự buộc của luật, của hoàn cảnh và không còn cách nào khác.

Khi chiêm ngắm chặng đường Thánh giá này, xin cho chúng con hiểu được niềm vinh dự khi được thông hiệp khổ nạn với Chúa và hiểu được thánh ân Chúa ban khi kề vai vác đỡ thập giá cho Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm tạ Chúa, vì yêu thương Ngài đã cho chúng con được kết hiệp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa. Xin thêm nghị lực cho chúng con.

Chặng thứ 6: VÊRONICA LAU MẶT CHÚA

Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Người nữ này đã làm cho Thầy một điều tốt. Thầy bảo cho các con biết, nơi nào Tin mừng được rao giảng, thì ở đấy người ta sẽ kể lại việc bà ta đã làm” (Mt 26, 10-14).

Suy Niệm:

Lạy Chúa, giờ đây không còn phải là cho bà Vêronica nữa mà là cho chính chúng con, Chúa để chúng con chiêm ngắm và yêu mến thánh nhan Chúa. Xin khơi động lòng chúng con nhiệt thành tìm kiếm thánh nhan Chúa, nhận biết Chúa.

Ngày nay Chúa không còn in dấu thánh nhan đau khổ của Chúa trên một tấm vải nữa, nhưng trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con quảng đại như Chúa trong việc đón nhận tất cả và cho đi tất cả. Xin làm cho trái tim chúng con trở thành hình ảnh của trái tim Chúa, ghi dấu đậm nét trong đó một tình yêu có khả năng chấp nhận tất cả những hy sinh to lớn nhất.

Chặng thứ 7: CHÚA NGÃ LẦN THỨ HAI

Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu tâm sự với chúng ta: “Người ta nhiếc mắng, nhạo cười Thầy. Tất cả các kẻ thù của Thầy bủa vây lấy Thầy. Tim Thầy bị tan nát vì sĩ nhục. Thầy không chịu đựng nỗi nữa. Thầy chờ đợi được nâng đỡ, nhưng không một ai đến. Thầy trọng chờ những ủi an, nhưng Thầy đã không tìm gặp” (Tv 69, 20-21)

Suy Niệm:

Chúa đã tự nhận lấy sự bội bạc của nhân loại để cứu nhân loại. Ngài đã trãi qua đau khổ nên Ngài xót thương những ai khổ đau, Ngài nói với họ: “Hãy đến với Thầy hỡi tất cả những ai đang gánh nặng nề, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”(Mt 11, 28-30)

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa dâng lên Cha sự yếu hèn của chúng con, và giúp chúng con giữ được bình thản khi bị khinh chê, nhạo cười.

Thay vì tìm chỗ nhất, xin cho chúng con biết chấp nhận chỗ cuối, biết hy sinh quên mình để nên giống Chúa hơn, vị Thầy tuyệt vời của đời chúng con.

Chặng thứ 8: CHÚA AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

Chúa Giêsu nói: “Giêrusalem! Giêrusalem! Ngươi sát hại các tiên tri và ném đá những kẻ đã được sai đến với ngươi. Biết bao lần Ta có ý hội họp các con cái ngươi như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, mà ngươi chẳng muốn” (Mt 23, 37)

Suy Niệm:

Lạy Chúa, giữa những đau khổ cùng cực mà Chúa đang phải chịu, Chúa đã nghĩ đến người khác hơn là nghĩ đến bản thân mình. Những nỗi khốn khổ sẽ xảy đến cho các người nữ thành Giêrusalem đã làm Chúa bận tâm hơn là chính cực hình Chúa đang gánh chịu.

Xin cho chúng con lòng cao thượng, đừng để chúng con chỉ biết nghĩ đến mình mỗi khi gặp đau khổ, thử thách. Xin cho chúng con biết quên mình để nghĩ đến tha nhân, nâng đỡ, ủi an và khích lệ họ. Xin cho chúng con biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi thống hối, sống cuộc đời mới.

Chặng thứ 9: CHÚA NGÃ LẦN THỨ BA

Chúa Giêsu hầu như không thể rán sức bước đi nổi nữa. Ngài ngã xuống. Ngài dâng Cha lời cầu: “Linh hồn con buồn khổ đến chết được, Cha ơi!…nhưng lạy Cha, nếu những khổ cực này không cất đi được, thì xin ý Cha được thể hiện” (Mt 26, 38-42)

Suy Niệm:

Lần thứ ba gục ngã, nhưng Chúa tiếp tục chỗi dậy và tiến bước dù hơi sức tàn tạ. Nhờ sự kiên trì này, xin giúp chúng con đừng bao giờ chùn bước vì ươn hèn hoặc chán nản.

Xin đừng để những vấp ngã nên cớ khiến chúng con thôi chiến đấu. Xin đừng để những yếu đuối trở nên nguyên nhân khiến chúng con thôi tiến bước trên đường.

Xin giúp chúng con chiến thắng cám dỗ tháo lui, luôn vững lòng cậy dựa vào Chúa. Trước mỗi cản trở, xin cho chúng con biết theo gương Chúa mà tiến tới.

Chặng thứ 10: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Chúa Giêsu tới đỉnh đồi Golgotha. Quân lính cho Ngài uống rượu pha mật đắng, nhưng Ngài từ chối, chỉ nếm qua chứ không uống. Đóng đinh Ngài vào Thập giá rồi họ bắt thăm chia áo của Ngài (Mt 27, 33-36)

Suy Niệm:

Chúa đã để cho người ta lột tháo tất cả để được chết trong sự nghèo khó tột cùng. Xin cắt đứt mọi dính bén của chúng con vào của cải đời này. Xin giúp chúng con hiểu rõ sự giả dối hư vô của những của cải trần thế là những thứ không thể theo chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu.

Xin cho lòng chúng con trở nên nghèo khó thật để chúng con hoàn toàn tự do yêu mến Chúa và ý thức đón nhận tất cả từ cơi Thiên Chúa. Xin cho chúng con có tinh thần thanh thoát, để có thể phụng sự Chúa cách tốt hơn. Từ nay xin Chúa là phần phúc duy nhất mà chúng con sẵn sàng từ bỏ tất cả để chiếm hữu lấy.

Chặng thứ 11: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH

Những nhát búa khủng khiếp đóng đinh xuyên qua tay và chân Chúa đã không làm Chúa thốt ra một tiếng kêu, một lời than. Chúng con cần nhìn cảnh tượng này để lấy can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhờ gương Chúa xin giúp chúng con biết chấp nhận chịu đựng tất cả trong bình lặng, không đối kháng.

Xin giúp chúng con biết nín lặng ngay cả khi chúng con cảm thấy quá đớn đau ê chề, không còn chịu đựng nổi. Xin cho chúng con biết noi theo sự dịu hiền của Chúa, để biết dùng dịu hiền đáp trả lại bạo lực và bất công. Khi chúng con bị xui khiến trả thù, xin gìn giữ chúng con trong đức ái.

Chặng thứ 12: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Từ buổi trưa, trời trở nân tối đen. Khoảng 3 giờ chiều, Chúa Giêsu kêu lên: “Lạy Chúa Trời của con, lạy Chúa Trời của con, sao Chúa bỏ rơi con?” Ngài kêu lên một tiếng lớn nữa rồi tắt thở.

Suy Niệm:

Chúa đã nhận hy sinh trong nỗi thống khổ cùng cực của tâm hồn vì Chúa cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Nhưng với lòng cậy trông phó thác vô biên, Chúa đã phú dâng mạng sống Chúa trong tay Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận hy sinh và dâng lên Thiên Chúa, ngay cả những khi chúng con phải trải qua u tối, đau buồn thử thách nhất. Xin giúp chúng con biết cậy trông phó thác trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa Cha.

Chặng thứ 13: THÁO ĐINH CHÚA

Giờ đây xác thân Chúa được tháo gỡ khỏi thập giá và được trao phó trong tay Đức Mẹ. Mẹ đớn đau nhận xác con giá lạnh. Thân xác Chúa cũng được trao phó cho chúng con, nhưng đầy sự sống: khi rước lễ, chúng con được đn1 nhận Chúa trọn vẹn.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sốt sắng kết hiệp với Chúa mỗi khi chúng con rước Mình Thánh Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy sinh lực và sức mạnh chiến thắng của Chúa.

Xin Mẹ ở bên chúng con trong giờ lâm tử như xưa Mẹ đã có mặt trong giờ Chúa tử nạn.

Chặng thứ 14: TÁNG XÁC CHÚA

Chiều đến, Giuse quê ở Arimathie đến gặp Philato xin xác Chúa Giêsu. Philato truyền trao cho ông. Vừa nhận được xác Chúa, Giuse bọc trong tấm khăn liệm, đoạn đem táng nơi huyệt đá. Ông lấy một tảng đá lớn lấp kín cửa huyệt (Mt 27, 57-60).

Suy Niệm:

Tảng đá đóng kín huyệt lạnh và mọi sự coi như đã hết. Nhưng dẫu thế, sự chiến thắng đã bắt đầu ngay từ trong huyệt đá này vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần: Chúa Phục sinh.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con hiểu rằng sự hy sinh sẽ đem lại kết quả, và nỗi khổ đau nếu được đón nhận và dâng hiến cách quảng đại sẽ biến đổi thành niềm vui.

Xin cho chúng con vững sống trong đức tin và đức cậy. Xin Chúa là bảo đảm hạnh phúc tối hậu cho đời hy sinh của chúng con.

Lời kết:

Lạy Chúa Giêsu, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã đến sống giữa nhân loại chúng con và Chúa đã nêu gương cho chúng con trong việc hạ mình chấp nhận cái chết trên thập giá.

Xin giúp chúng con biết thực thi những giáo huấn của cuộc tử nạn của Chúa để mai ngày chúng con được thông dự vào sự Phục sinh của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con dâng lên Chúa, Chúa là Đấng hiển trị với Chúa Cha trong thông hiệp với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

Liêm Đình