Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ HAI SAU CN XVI THƯỜNG NIÊN
 
NGÀY 19/7/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (12,38-42)

38 Một hôm, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”.39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.40 Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômon; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa”.

SUY NIỆM

Giữa một thế giới dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi, con người dường như bất lực trước một loại virus nhỏ bé. Đối diện với những hoàn cảnh khó khăn tương tự, chúng ta thường loay hoay đi tìm câu trả lời cho thoả đáng; và không ít người đã chất vấn Chúa: tại sao Chúa không làm phép lạ nào đó để loại bỏ dịch bệnh đang gây ra đau khổ và chết chóc cho con người?

Hôm nay, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối và lên án sự cứng lòng tin của họ.

Tại sao Đức Giêsu lại khiển trách họ? Vì, thực ra, trên hành trình rao giảng, biết bao nhiêu dấu lạ Đức Giêsu đã làm để thể hiện lòng thương xót của Chúa dành cho con người, những người điếc được nghe, người mù được sáng mắt, kẻ què được đi, người chết sống lại… những điều ấy chẳng phải là dấu lạ sao? Họ vẫn không tin!

Hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang làm những dấu lạ đó trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy để Chúa thực hiện điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời mình. Đừng ai bắt Chúa thực hiện theo ý mình, theo kế hoạch sắp xếp của mình, nghĩa là yêu cầu Chúa “phục vụ” mình. Nếu chúng ta thành tâm thiện chí, thì sẽ thấy được những dấu lạ qua việc lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa là đường, là sự thật, là sự sống và là dấu lạ cho những ai lắng nghe và thực thi Lời Người.

Cùng nhau lắng nghe Lời Chúa trong giờ này, xin Chúa củng cố đức tin để mỗi người sống đạo một cách tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, chứ không phải tin đạo vì dấu lạ. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình được ơn biết chu toàn mọi sự theo thánh ý Chúa để tất cả những gì xảy ra đều là “dấu lạ” cho chúng ta tin và yêu Chúa hơn. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường