Tạ ơn Chúa kỷ niệm 2 năm Linh mục

TẠ ƠN CHÚA KỶ NIỆM 2 NĂM LINH MỤC

Cảm ơn Chúa đã thương chọn gọi con làm Linh mục của Chúa, mặc dù con còn bất xứng, tội lỗi, yếu hèn, chểnh mảng trong bổn phận…Cám ơn Quý Dì đã cầu nguyện, đồng hành và chỉ dạy con trong thời gian con đi tu ở Chủng viện và khi con về phục vụ tại Họ đạo Sóc Trăng, cách riêng con luôn nhớ đến công ơn dìu dắt của Dì Hai M. Dorothée và cầu nguyện cho hương hồn Dì. Xin Quý Dì tiếp tục cầu nguyện cho con, cho 12 anh em cùng lớp của con, để chúng con luôn là những Linh mục nhiệt thành của Chúa.
Đó là những lời cám ơn thật chân tình, đơn sơ, khiêm tốn của Cha Carolo trong Thánh lễ tạ ơn 2 năm Linh mục.
Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ hiệp lời tạ ơn Chúa với Cha. Cám ơn Cha đã đến ban phát các Mầu Nhiệm Thánh cho Chị em trong Hội dòng qua các Thánh lễ, ban Bí tích Hòa giải… Nguyện xin Chúa ban cho Cha nhiều sức khỏe, khôn ngoan, thánh đức để Cha luôn chu toàn bổn phận Chúa trao ban.


Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ