Tâm tình cảm tạ – Ý thức thuộc về – Loan báo Tin Mừng (TT tháng 12-Hạt Cần Thơ)

Tâm tình cảm tạ và ý thức thuộc về Hội Dòng để Loan Báo Tin Mừng

M.HL Mai Đình

Thời gian : 7g30 thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022

Địa điểm : Cộng đoàn Nazareth – An Bình (Rau Răm)

Thành phần : Cha Clemente Lợi – Chị em 3 Cộng đoàn và các em Học Viện

Chương trình:

8g00 : Gặp gỡ – Chầu Mình Thánh Chúa – Xưng tội

9g00 : Cha Clemente Lợi chia sẻ

9g45 : Giải lao

10g00 : Dọn Mình chết lành – Họp Cộng đoàn

11g00 : Cơm trưa – Kết thúc

NỘI DUNG BÀI CHIA SẺ:

“Tâm tình cảm tạ – Ý thức thuộc về – Loan báo Tin Mừng”, thoạt nghe qua tưởng chừng như 3 đề tài riêng biệt, nhưng khi đi sâu vào nội dung, ta thấy có một sự nối kết chặt chẽ:

1. Sống tâm tình tạ ơn:

Trong kinh Tiền Tụng IV; mở đầu những tấm thiệp Khấn hay Phong chức; Những giờ Chầu hay Thánh lễ cuối năm hoặc đầu năm,…tất cả đều tha thiết lời Tri ân cảm tạ, cho nên việc Tạ Ơn vô cùng quan trọng và cần thiết.

Sống tâm tình Tạ Ơn là sống tâm tình người con thảo, như Maria luôn lắng nghe tiếng Chúa, sau đó phân định và thực thi. Cuộc sống của Mẹ luôn tràn ngập lời tạ ơn, tại sao lời tạ ơn của Mẹ lại trọn vẹn đến thế, phải chăng trong Mẹ đã luôn tồn tại một ý thức rất cao, về nơi Mẹ thuộc về, và sống tuyệt đối tiếng Xin Vâng trong tâm tình Tạ Ơn và con thảo.

2. Ý thức “thuộc về”:

Trong nghi thức tuyên khấn vĩnh viễn, Chị Tổng Phụ Trách luôn luôn nói với ứng sinh : “Hội Dòng rất vui mừng đón nhận em làm thành viên chính thức của Hội Dòng,…”

Với lời xác nhận đó, Chị em chúng ta chính thức “thuộc về” Hội Dòng, với trọn nghĩa vụ và bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi

Chính lời khấn này đã nối kết Chị em lại với nhau, dù khác biệt những phải nhìn ra được những ơn ban, có như thế chúng ta mới cất lên được câu tạ ơn, và hết lòng sống cho Hội Dòng – nơi mình thuộc về, với: 

  • Quyền lợi, nghĩa vụ phải chu toàn
  • Ý thức sâu xa Hội Dòng là nhà của tôi
  • Hội Dòng là người thân thiết của tôi

Tôi có bổn phận góp phần xây dựng, và cùng với Chị em Loan Báo Tin Mừng.

3. Loan báo Tin Mừng:

Bản chất của Hội Dòng Mến Thánh Giá là cộng tác với Giáo hội địa phương, cách riêng trong lãnh vực Loan báo Tin Mừng (LBTM)

Chỉ khi nào Chị em chúng ta say mê yêu mến sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá, khi đó chúng ta mới bắt đầu sống sứ vụ LBTM

Lời LBTM từ trái tim là chính cuộc sống yêu thương, khiêm tốn, phục vụ,…

Hiệp hành với Hội Dòng, với Giáo hội địa phương: hiệp thông – tham gia -sứ vụ mỗi ngày để giới thiệu Chúa cho nhiều người xung quanh

Việc LBTM phải luôn là sự thao thức suốt cuộc đời thánh hiến của tôi, ngay cả khi tôi bệnh tật, đau yếu hay bị ngăn cách

Yêu mến, gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với Hội Dòng và từng Chị em, có như thế thì sư vụ LBTM của chúng ta mới có thể đem đến nhiều hoa trái tốt đẹp.

Lời kết: Tạ ơn Chúa, cám ơn Hội Dòng đã đưa ra đề tài tĩnh tâm hôm nay, cám ơn Cha về những chia sẻ thiết thực và vô cùng quý báu này, vì đối với một nữ tu thì lời Tạ Ơn phải được vang lên cách liên lỉ trong từng ngày, từng biến cố, từng môi trường, hoàn cảnh sống,…chỉ có thể trong khiêm tốn tạ ơn chúng ta mới thấy được giá trị sâu xa của sự “thuộc về” Hội Dòng, chỉ trong tâm tình tạ ơn chúng ta mới nhẹ nhàng đón nhận sứ vụ, chỉ trong tâm tình tạ ơn chúng ta mới thấy được cái tốt của nhau, tích cực hướng về nhau trong bác ái và xây dựng, và cũng chính khi chúng ta sống tâm tình tạ ơn, chúng ta sẽ thực hiện tốt sứ vụ LBTM của người nữ tu Mến Thánh Giá, qua đời sống gương sáng, vui tươi, tích cực trong mọi lúc, mọi nơi, vì với người sống tâm tình tạ ơn-nơi họ không tồn tại yếu tố thụ động, tiêu cực, oán trách. Ước mong trong tháng 12 này, Chị em chúng ta thực hiện sâu sắc hơn ba nội dung trên như một hy sinh bé nhỏ sưởi ấm Chúa đêm Giáng sinh.