Thơ: Mừng Bổn mạng 19 lớp Thánh Tử đạo – Vân Hiền

MỪNG BỔN MẠNG 19 LỚP THÁNH TỬ ĐẠO

Mười chín lớp nhận anh hùng tử đạo
Từ Đào Vân đến lớp mới Phú yên
Kế Đào Vân mình là lớp Nguyễn Xuyên
Thánh tiếp nối là anh hùng Đỗ Yến

Ánh Minh với vần A là tên lớp
Bảo Loan, Châu Hoà, Dung Hạnh, Đoan Thi
Giang Ngân, Hiếu Liêm, Nguyễn Khang, Hoàng Quý, Nguyễn Mỹ
Nguyễn Ngân, Lê phụng, Nguyễn Quỳnh, Lê Thành

Đình Viên, Phú Yên tất cả mười chín
Thánh anh hùng son sắt một niềm tin
Nhìn các Thánh hiên ngang và can đảm
Dám hy sinh hiến mạng để về trời

Chị em mình làm chứng khắp mọi nơi
Tin mừng Chúa loan đi về muôn hướng
Dẫu tình trường còn lắm nỗi tơ vương
Không gục ngã, vẫn kiên cường vững chí

Nhiều xáo trộn giăng đầy không như ý
Thánh Quan Thầy tử đạo vẫn cứ đi
Để lại gương can đảm nguyện khắc ghi
Quyết theo Chúa vì Nước Trời dấn bước

14.11.2021
Vân Hiền